Tutoring

Zachęcam do przeczytania poradnika (ang.), który pozwoli zorientować się czym różnią się poszczególne rodzaje prac dyplomowych [click].

Aktualnie proponuję następujące tematy prac dyplomowych:

A. Inżynierskich:

1. Automatyczna identyfikacja rozwiązań architektonicznych w oprogramowaniu mobilnym na wybranej platformie.

2. Projekt i prototyp systemu zbierania wiedzy architektonicznej dla firmy software’owej.

3. Nowoczesny edytor decyzji architektonicznych wykorzystujący notację Maps of Architectural Decisions (MAD, tekst opisujący model i pojęcie decyzji architektonicznych dostępny z adresów PW) działający na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych wraz z modernizacją notacji.

B. Magisterskich:

Tematy oferowane:

1. Wspieranie konstruowania architektury systemów cyber-fizycznych (ang. cyber-physical system) przez wsparcie przeglądu możliwych rozwiązań składowych.

Krótki opis: systemy cyber-fizyczne składają się z komponentów fizycznych (np. czujniki, silniki, układy elektroniczne, etc.) i obliczeniowych. Konstruując taki system trzeba podjąć szereg decyzji dotyczących wyboru komponentów, ich wewnętrznej budowy oraz ich wzajemnych powiązań i interakcji pomiędzy nimi. Podjęcie jednych wyborów może ograniczać lub wykluczać inne wybory. Celem pracy jest zaproponowanie metody wspierania dokonywania takich wyborów, może – ale nie musi – towarzyszyć temu opracowanie pewnego prototypu narzędzia.

2. Wielowymiarowe decyzje architektoniczne i ich wspomaganie.

Krótki opis: praca ma charakter przede wszystkim koncepcyjny. Architektura oprogramowania powstaje w rezultacie decyzji architektonicznych, które polegają na wyborze jednego z wielu możliwych rozwiązań danego problemu architektonicznego (np. wyboru rodzaju komponentu). Założenie tej pracy polega na przyjęciu, że decyzje architektoniczne stanowią pewien wektor wyborów, którego każda składowa należy do pewnego zbioru wariantów, którego dopuszczalne wartości są poograniczane różnymi uwarunkowaniami konstrukcyjnymi. Tworzenie architektury jest w tej sytuacji poszukiwaniem dopuszczalnego zbioru wyborów (decyzji) architektonicznych. Celem pracy jest opracowanie tak rozumianego modelu decyzji architektonicznych, zaproponowanie sposobu poszukiwania takiego dopuszczalnego rozwiązania oraz zilustrowanie całości odpowiednim przykładem.

3. Wspomaganie podejmowania wielowymiarowych decyzji architektonicznych

Krótki opis: należy przede wszystkim przeczytać opis tematu pracy z poz. 2. Tu chodzi o to, by zaproponować metody wspierania podejmowania wielowymiarowych decyzji architektonicznych, np. by uwzględnić preferencje właściciela projektu.

4. Słownik komponentów systemów informatycznych, relacji między nimi oraz wzorców strukturalnych (de facto 3 tematy)

Krótki opis: architektura to pojęcie oznaczające strukturę systemu informatycznego – jego komponenty i relacje między nimi (np. zawieranie się jednego komponentu w drugim, wymiana informacji między komponentami etc.). Aby zdefiniować architekturę systemu informatycznego trzeba określić  jego komponenty i relacje między nimi. Celem pracy jest opracowanie modelu architektury składającego się ze słownika katalogu komponentów i relacji między nimi dla:
– infrastruktury systemu (jeden temat)
– oprogramowania (drugi temat)
– relacje między infrastrukturą a oprogramowaniem (trzeci temat)

Temat przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zdobyciem szerokiej wiedzy o infrastrukturze systemów IT oraz o konstrukcji oprogramowania.

5. Porównywanie architektur systemów reprezentowanych językiem SysML.

Krótki opis: celem pracy jest opracowanie metody umożliwiajacej ocenę i porównywanie architektur systemów opisanych językiem SysML.

6. Analiza i ocena architektur korporacyjnych reprezentowanych językiem Archimate.

Krótki opis: architektura korporacyjna to połączenie tego co rozumiemy pod pojęciem konstrukcji systemu IT oraz opisu organizacji korzystającej z tego systemu. Połączenie obu tych elementów winno umożliwić zintegrowane projektowanie organizacji i systemów IT. By ta z kolei była możliwa niezbędna jest umiejętność oceny architektur korporacyjnych. Celem pracy jest zapropnowanie metod oceny architektury korporacyjnej. Wstępna hipoteza badawcza jest taka, iż można to uczynić przez adaptację jednej z istniejących metod oceny architektury oprogramowania, takich jak ATAM, SAAM, ALMA.

Zainteresowanych proszę o kontakt mailem a.zalewski@elka.pw.edu.pl (cały czas) lub o wizytę w godzinach konsultacji. Uwaga: w okresie 22.02 – 05.03 nie będę dostępny na uczelni – zainteresowanych proszę w tym okresie o kontakt mailowy.

Tematy w realizacji:

1. Projekt i prototyp systemu integrującego wiedzę architektoniczną pochodzącą z różnych źródeł

Krótki opis: wiedza architektoniczna, to wiedza o konstrukcji oprogramowania, systemu informatycznego, której trzon stanowią informacje o zastosowanych rozwiązaniach i uzasadnienie ich przyjęcia. Obecnie istnieje przynajmniej kilka narzędzi, które służą do gromadzenia wiedzy architektonicznej. W praktyce, w rzeczywistym projekcie wiele narzędzi może być użytkowanych jednocześnie. Wyzwaniem jest zapewnienie dostępu do wiedzy gromadzonej w każdym z tych narzędzi. Opracowanie takiego „integratora” jest tematem tej pracy.

2. Metoda analizy i oceny architektur aplikacji mobilnych.

3. Ocena architektur oprogramowania przez analizę kluczowych decyzji architektonicznych.

Krótki opis: opracowano wiele metod oceny architektury oprogramowania (m.in. ATAM, ALMA, SAAM, PBAR, EAEM i inne). Są to jednak metody ogólnego przeznaczenia. Celem prac nr 1 i 2 jest zaproponowanie metody oceny architektur dla konkretnych klas systemów. Może to oznaczać wypracowanie zupełnie nowej metody lub „merytorycznej wtyczki” do metod istniejących. Praca nr 3 zmierza natomiast do opracowania metody oceny architektur przez analizę kluczowych decyzji projektowych (konstrukcyjnych/architektonicznych) – przykładem takiej metody jest EAEM (ang. Early Architecture Evaluation Method). Kluczem do sukcesu jest określenie kluczowych decyzji konstrukcyjnych dla pewnych wybranych klas systemów oraz wskazanie sposobu ich oceny.

 

Reklamy